Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija un terorisma finansēšanas novēršana. Dokumentācijas sagatavošana

Valsts ieņēmumu dienests atkārtoti aktīvi sāk informēt par nepieciešamību izstrādāt “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu” un tas nozīmē, ka drīz sāksies pārbaudes, sodi, sūdzības un tiesvedības.
Atbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanai noteiktās kārtības neievērošanu ir paredzēta LAPK 165.8pantā. Sods no 140,00 EUR līdz 700,00 EUR.
Lai justos droši, mūsu uzņēmums piedāvā izstrādāt un iegādāties jūsu nozarei piemēroto “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu”.

Likums nosaka šādus subjektus, uz kuriem ir attiecināma nepieciešamība izstrādāt “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu”:

 1. Kredītiestādes
 2. nodokļu konsultanti, ārpakalpojuma grāmatveži, zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības;
 3. zvērināti notāri
 4. zvērināti advokāti
 5. citi neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji, kad tie, darbojoties savu klientu vārdā un labā, sniedz palīdzību darījumu plānošanā vai veikšanā, piedalās tajos vai veic citas ar darījumiem saistītas profesionālas darbības sava klienta labā attiecībā uz:
  1. nekustamā īpašuma, komercsabiedrības kapitāla daļu pirkšanu vai pārdošanu,
  2. klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšanu,
  3. visu veidu kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu kredītiestādēs vai finanšu iestādēs,
  4. juridisku veidojumu dibināšanu, vadību vai darbības nodrošināšanu, kā arī attiecībā uz juridiska veidojuma dibināšanai, vadīšanai vai pārvaldīšanai nepieciešamu ieguldījumu veikšanu;
 6. juridiska veidojuma dibināšanas un darbības nodrošināšanas pakalpojumu sniedzēji;
 7. personas, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu;
 8. izložu un azartspēļu organizētāji;
 9. personas, kas sniedz inkasācijas pakalpojumus;
  citas juridiskās vai fiziskās personas, kas nodarbojas ar transportlīdzekļu, kultūras pieminekļu, dārgmetālu, dārgakmeņu, to izstrādājumu vai cita veida preču tirdzniecību, kā arī ar starpniecību minētajos darījumos vai
 10. cita veida pakalpojumu sniegšanu, ja maksājumu veic skaidrā naudā vai skaidru naudu par šo darījumu iemaksā kredītiestādē pārdevēja kontā 15 000 euro vai lielākā apmērā vai valūtā, kas saskaņā ar grāmatvedībā izmantojamo ārvalstu valūtas kursu darījuma veikšanas dienas sākumā ir ekvivalenta 15 000 euro vai pārsniedz šo summu, neatkarīgi no tā, vai šo darījumu veic kā vienu operāciju vai kā vairākas savstarpēji saistītas operācijas.

Jautājiet mums