Kāpēc ir svarīgi apstrīdēt un pārsūdzēt VID veikta audita un datu atbilstības pārbaudes rezultātus?

Latvijas Republikas ekonomikas pieaugums nav iespējams bez uzņēmējdarbības attīstības. Tomēr ne vienmēr tiek dota iespēja attīstīties. Diemžēl, pašlaik ir izveidojusies situācija, kad valsts iestāde, kurai vajadzētu sekmēt uzņēmējdarbību, bremzē to un pat ir spējīga to izbeigt.

Valsts ieņēmumu dienestam ar likumu ir dotas pietiekošas tiesības, kuras izmantojot ļaunprātīgi vai  nekvalitatīvi (bez noteiktām zināšanām komercdarbība), ir iespējams novest uzņēmumu līdz stāvoklim, kad uzņēmumam trūkst apgrozāmo līdzekļu, lai turpinātu, piemēram, preces iepirkšanu un tās turpmāko pārdošanu, trūkst naudas, lai norēķinātos ar kreditoriem utt.

Kādā veidā tas var notikt?

  • VID ir tiesīgs pagarināt PVN atmaksas termiņu uz neskaitāmi ilgu laiku, tādējādi uzņēmējs nevarēs saņemt ieplānoto naudu uzņēmējdarbības veikšanai;
  • VID ir tiesīgs veikt pārbaudes, kuru rezultātā aprēķinātās naudas summas piedzīt bezstrīdus kārtībā, nerūpējoties par uzņēmuma finansiālo stāvokli;
  • VID ir tiesīgs uzlikt administratīvos sodus par visniecīgākajiem formāliem pārkāpumiem, kuri neko nekad neietekmēs, izņemot tikai uzņēmēju;
  • VID ir tiesīgs ar bankas palīdzību bloķēt kontus, vērst piedziņu uz uzņēmuma aktīviem;
  • VID ir tiesīgs atteikt reģistrēt uzņēmumu ar PVN apliekamo personu reģistrā, neskatoties uz to, ka no tā varētu būt atkarīga uzņēmēja sadarbība ar ārvalstu partneriem;
  • Utt.

Visas šis tiesības ir dotas ar mērķi izmantot tās pareizi. Pareizi nozīmē ne tikai taisnīgi, bet arī ieguldot profesionālās zināšanas. Diemžēl ne vienmēr tā notiek. Pārsvarā pārbaudes veic inspektori, kuri nekad nav bijuši iesaistīti komercdarbība un nezin tās būtību.

VID veiktās pārbaudes ir cieši un neatrauti saistītas ar tiesību normu pareizo piemērošanu un faktisko apstākļu taisnīgo interpretēšanu. Uzņēmēji, sniedzot paskaidrojumus VID bieži vien saskarās ar to, ka inspektori tos nesaprot vai negrib saprast, norādot, ka “par taisnīgumu varēsiet cīnīties tiesā” un parasti ir tikai viens “taisnīgums” – VID lēmumā uzrakstītais. Un šeit daļēji VID ir taisnība – “par taisnīgumu varēsiet cīnīties tiesā”.

VID lēmumos parādās tik daudz atsauces uz tiesu spriedumiem, ka liekas nav vērts iet uz tiesu, ja visi lēmumā norādītie tiesas argumenti ir VID par labu. Tomēr tā īsti nav. Tiesu prakse pastāvīgi mainās un ne vienmēr VID inspektori seko tai līdzi, precīzāk, sāk sekot pēc gada vai vairāk. Rezultātā lēmumi tiek pamatoti ar spēkā neesošo argumentāciju.

Kā notiek tiesvedības process?
Tiesas sēdē ir iespējams izskaidrot savu pozīciju no jauna, apstiprinot to ar pierādījumiem. Jebkuru pierādījumu tiesvedības procesā ir iespējams pārbaudīt, tai skaitā pārbaudīt visus VID lēmumā minētos argumentus. Tāpat ir iespēja atsaukties uz aktuālo tiesu praksi līdzīgās lietās.
Atšķirībā no VID, tiesa nevar neievērot uzņēmēja argumentāciju un iesniegtos pierādījumus, līdz ar to tiesa vērtē visus lietā esošos pierādījumus, kopsakarā ar spēkā esošo aktuālo praksi. Ja uzņēmējs ir spējīgs sniegt izsmeļošus un pareizus paskaidrojumu, izskaidrot savas saimnieciskās darbības būtību, tiesa kritiski vērtēs VID lēmumu, līdz ar to taisīt uzņēmējam labvēlīgo tiesas spriedumu.
Jāatceras tas, ka, jo aktīvāk uzņēmējs centīsies pierādīt savu taisnīgumu, jo aktīvāk iesaistīsies visos pārbaudes procesos, jo labvēlīgāku rezultātu būs iespējams panākt.

Jautājiet mums