Izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa likumā 2021. gadā

Ir vērts sadalīt izmaiņas mikrouzņēmumu nodokļa likumā 2021. gadā divās daļās. Pirmā – izmaiņas, kas stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī un izmaiņas, kas stāsies spējā 2021.gada
1.jūlijā.
 
No 2021.gada 1.janvāra mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem ir jāņem vērā šādas izmaiņas: 
 
 1. Tiks piemērota jauna nodokļa likmes 25% (apgrozījumam
  līdz 25 000 EUR) un 40% apmērā (apgrozījumam, kas pārsniedz 25 000 EUR)
 2. Būs jāmaksā algas nodokļi par darbiniekiem (IIN + VSAOI), kas tiks pieņemti darbā pēc 2020.gada 31.decembra. Par jau esošajiem darbiniekiem (tie, kas pieņemti darbā līdz 2020. gada 31.decembrim) SIA turpinās maksāt MUN;
 3. Nav 720,00 EUR ierobežojuma algām;
 4. Ja tiks palielināts darbinieku skaits, SIA zaudēs MUN maksātāja statusu;
 5. MUN deklarāciju var nesniegt, ja nav apgrozījuma;
 6. MUN maksātājs nevar būt PVN maksātājs;
 7. Par MUN maksātāju var būt – individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs. Proti, jaunas SIA nevarēs saņemt MUN maksātāja statusu; MUN īpašnieks nevar vienlaikus būt saimnieciskās darbības veicējs, patentpamksātājs un tml., izņemot gadījumu, kad MUN īpašnieks vēlās nereģistrēt saimniecisko darbību par to paziņojot VID (piemēram: iznomājot nekustamo īpašumu);
 8. Tiek atcelts 40 000,00 EUR apgrozījuma ierobežojums.
No 2021.gada 1.jūlijā, papildus iepriekš minētajām izmaiņām, mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem ir jāņem vērā šādas izmaiņas:
 
 1. Par visiem darbiniekiem būs jāmaksā algas nodokļi (VSAOI + IIN), izņemot par īpašnieku. Par SIA MUN īpašnieku būs iespēja turpināt maksāt MUN.
Algas nodokļa likmes ir šādas:
– IIN likme 20 % —23% – visam mēneša ienākumam līdz 1667 eiro;
– IIN likme 23 % — mēneša ienākuma daļai, kas pārsniedz 1667 eiro. ; 
– VSAOI 34,09% – vispārējā gadījumā (no tiem 23,49% – darba devēja daļa, 10,50% – darba ņēmēja daļa);
– Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva – 0,36 eiro mēnesī.
 
No 2022.gada 1.janvāra MUN status tiek likvidēts. RIP.