NACE 2.0 klasifikators

A LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

01 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

01.1 Viengadīgo kultūru audzēšana
01.11 Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana
01.12 Rīsu audzēšana
01.13 Dārzeņu audzēšana
01.14 Cukurniedru audzēšana
01.15 Tabakas audzēšana
01.16 Šķiedraugu audzēšana
01.19 Citu viengadīgo kultūru audzēšana
01.2 Daudzgadīgo kultūru audzēšana
01.21 Vīnogu audzēšana
01.22 Tropu un subtropu augļu audzēšana
01.23 Citrusaugļu audzēšana
01.24 Sēkleņu un kauleņu audzēšana
01.25 Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana
01.26 Eļļas augu audzēšana
01.27 Dzērienu ražošanā izmantojamo kultūru audzēšana
01.28 Garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana
01.29 Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana
01.3 Augu pavairošana
01.30 Augu pavairošana
01.4 Lopkopība
01.41 Piena lopkopība
01.42 Citu liellopu audzēšana
01.43 Zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšana
01.44 Kamieļu un kamieļu dzimtas dzīvnieku audzēšana
01.45 Aitu un kazu audzēšana
01.46 Cūkkopība
01.47 Putnkopība
01.49 Citu dzīvnieku audzēšana
01.5 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
01.50 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)
01.6 Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas
01.61 Augkopības papilddarbības
01.62 Lopkopības papilddarbības
01.63 Palīgdarbības pēc ražas novākšanas
01.64 Sēklu apstrāde sējai
01.7 Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
01.70 Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības
02 Mežsaimniecība un mežizstrāde
02.1 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
02.10 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības
02.2 Mežizstrāde
02.20 Mežizstrāde
02.3 Meža produktu vākšana
02.30 Meža produktu vākšana
02.4 Mežsaimniecības palīgdarbības
02.40 Mežsaimniecības palīgdarbības
03 Zivsaimniecība
03.1 Zvejniecība
03.11 Jūras zvejniecība
03.12 Saldūdens zvejniecība
03.2 Akvakultūra
03.21 Jūras akvakultūra
03.22 Saldūdens akvakultūra

B IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE

05 Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve
05.1 Akmeņogļu ieguve
05.10 Akmeņogļu ieguve
05.2 Brūnogļu (lignīta) ieguve
05.20 Brūnogļu (lignīta) ieguve
06 Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve
06.1 Jēlnaftas ieguve
06.10 Jēlnaftas ieguve
06.2 Dabasgāzes ieguve
06.20 Dabasgāzes ieguve
07 Metāla rūdu ieguve
07.1 Dzelzsrūdu ieguve
07.10 Dzelzsrūdu ieguve
07.2 Krāsaino metālu rūdu ieguve
07.21 Urāna un torija rūdu ieguve
07.29 Citu krāsaino metālu rūdu ieguve
08 Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
08.1 Akmeņu, smilšu un māla ieguve
08.11 Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve
08.12 Grants un smilts karjeru izstrāde;māla un kaolīna ieguve
08.9 Citur neklasificēta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde
08.91 Ķimikāliju un minerālmēslu ražošanā izmantojamo minerālu ieguve
08.92 Kūdras ieguve
08.93 Sāls ieguve
08.99 Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība
09 Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
09.1 Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības
09.10 Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības
09.9 Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības
09.90 Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības

C APSTRĀDES RŪPNIECĪBA

10 Pārtikas produktu ražošana
10.1 Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana
10.11 Gaļas pārstrāde un konservēšana
10.12 Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana
10.13 Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana
10.2 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
10.20 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana
10.3 Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana
10.31 Kartupeļu pārstrāde
10.32 Augļu un dārzeņu sulas ražošana
10.39 Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana
10.4 Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana
10.41 Eļļu un tauku ražošana
10.42 Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana
10.5 Piena produktu ražošana
10.51 Piena pārstrāde un siera ražošana
10.52 Saldējuma ražošana
10.6 Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana
10.61 Graudu malšanas produktu ražošana
10.62 Cietes un cietes produktu ražošana
10.7 Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana
10.71 Maizes ražošana;svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana
10.72 Sausiņu un cepumu ražošana;ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana
10.73 Makaronu, nūdeļu, kuskusa un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana
10.8 Citu pārtikas produktu ražošana
10.81 Cukura ražošana
10.82 Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana
10.83 Tējas un kafijas pārstrāde
10.84 Garšvielu un piedevu ražošana
10.85 Gatavu ēdienu ražošana
10.86 Homogenizēto un diētisko pārtikas produktu ražošana
10.89 Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana
10.9 Dzīvnieku barības ražošana
10.91 Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana
10.92 Mājdzīvnieku barības ražošana
11 Dzērienu ražošana
11.0 Dzērienu ražošana
11.01 Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana
11.02 Vīnu ražošana no vīnogām
11.03 Sidra un citu augļu vīnu ražošana
11.04 Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām
11.05 Alus ražošana
11.06 Iesala ražošana
11.07 Bezalkohola dzērienu ražošana;minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana
12 Tabakas izstrādājumu ražošana
12.0 Tabakas izstrādājumu ražošana
12.00 Tabakas izstrādājumu ražošana
13 Tekstilizstrādājumu ražošana
13.1 Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana
13.10 Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana
13.2 Tekstilmateriālu aušana
13.20 Tekstilmateriālu aušana
13.3 Tekstilmateriālu apdare
13.30 Tekstilmateriālu apdare
13.9 Pārējo tekstilizstrādājumu ražošana
13.91 Adīto un tamborēto audumu ražošana
13.92 Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu
13.93 Paklāju un grīdsegu ražošana
13.94 Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana
13.95 Neaustu drānu un to izstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu
13.96 Tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana
13.99 Citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana
14 Apģērbu ražošana
14.1 Apģērbu ražošana, izņemot kažokādu apģērbu
14.11 Ādas apģērbu ražošana
14.12 Darba apģērbu ražošana
14.13 Pārējo virsdrēbju ražošana
14.14 Apakšveļas ražošana
14.19 Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana
14.2 Kažokādu izstrādājumu ražošana
14.20 Kažokādu izstrādājumu ražošana
14.3 Trikotāžas izstrādājumu ražošana
14.31 Trikotāžas zeķu ražošana
14.39 Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana
15 Ādas un ādas izstrādājumu ražošana
15.1 Ādu miecēšana un apstrāde;ceļojuma piederumu, somu un zirglietu piederumu ražošana;kažokādu apstrāde un krāsošana
15.11 Ādu miecēšana un apstrāde;kažokādu apstrāde un krāsošana
15.12 Ceļojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu piederumu ražošana
15.2 Apavu ražošana
15.20 Apavu ražošana
16 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles;salmu un pīto izstrādājumu ražošana
16.1 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
16.10 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana
16.2 Koka, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana
16.21 Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana
16.22 Parketa paneļu ražošana
16.23 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana
16.24 Koka taras ražošana
16.29 Pārējo koka izstrādājumu ražošana;korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana
17 Papīra un papīra izstrādājumu ražošana
17.1 Celulozes, papīra un kartona ražošana
17.11 Celulozes (papīrmasas) ražošana
17.12 Papīra un kartona ražošana
17.2 Papīra un kartona izstrādājumu ražošana
17.21 Gofrētā papīra un kartona ražošana;papīra un kartona taras ražošana
17.22 Sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana
17.23 Rakstāmpapīra ražošana
17.24 Tapešu ražošana
17.29 Cita veida papīra un kartona izstrādājumu ražošana
18 Poligrāfija un ierakstu reproducēšana
18.1 Poligrāfija un ar to saistītas palīgdarbības
18.11 Laikrakstu iespiešana
18.12 Cita veida izdevumu iespiešana
18.13 Salikšana un iespiedformu izgatavošana
18.14 Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības
18.2 Ierakstu reproducēšana
18.20 Ierakstu reproducēšana
19 Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana
19.1 Koksēšanas produktu ražošana
19.10 Koksēšanas produktu ražošana
19.2 Naftas pārstrādes produktu ražošana
19.20 Naftas pārstrādes produktu ražošana
20 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana
20.1 Ķīmisko pamatvielu, minerālmēslu un slāpekļa savienojumu, plastmasu un sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstādes formās
20.11 Rūpniecisko gāzu ražošana
20.12 Krāsvielu un pigmentu ražošana
20.13 Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana
20.14 Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana
20.15 Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana
20.16 Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās
20.17 Sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstrādes formās
20.2 Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana
20.20 Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana
20.3 Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana
20.30 Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana
20.4 Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu, smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana
20.41 Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana
20.42 Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana
20.5 Pārējo ķīmisko vielu ražošana
20.51 Sprāgstvielu ražošana
20.52 Līmju ražošana
20.53 Ēterisko eļļu ražošana
20.59 Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana
20.6 Sintētisko šķiedru ražošana
20.60 Sintētisko šķiedru ražošana
21 Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana
21.1 Farmaceitisko pamatvielu ražošana
21.10 Farmaceitisko pamatvielu ražošana
21.2 Farmaceitisko preparātu ražošana
21.20 Farmaceitisko preparātu ražošana
22 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana
22.1 Gumijas izstrādājumu ražošana
22.11 Gumijas riepu un kameru ražošana;gumijas riepu protektoru atjaunošana
22.19 Citu gumijas izstrādājumu ražošana
22.2 Plastmasas izstrādājumu ražošana
22.21 Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana
22.22 Plastmasas iepakojuma ražošana
22.23 Plastmasas būvelementu ražošana
22.29 Citu plastmasas izstrādājumu ražošana
23 Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
23.1 Stikla un stikla izstrādājumu ražošana
23.11 Lokšņu stikla ražošana
23.12 Lokšņu stikla formēšana un apstrāde
23.13 Dobo stikla izstrādājumu ražošana
23.14 Stikla šķiedras ražošana
23.19 Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus
23.2 Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
23.20 Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
23.3 Keramikas būvmateriālu ražošana
23.31 Keramikas flīžu un plākšņu ražošana
23.32 Māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana
23.4 Citu porcelāna un keramikas izstrādājumu ražošana
23.41 Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu ražošana
23.42 Saninārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
23.43 Keramikas izolatoru un izolācijas armatūras ražošana
23.44 Citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošana
23.49 Cita veida keramikas izstrādājumu ražošana
23.5 Cementa, kaļķa un ģipša ražošana
23.51 Cementa ražošana
23.52 Kaļķa un ģipša ražošana
23.6 Betona, cementa un ģipša izstrādājumu ražošana
23.61 Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana
23.62 Būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošana
23.63 Gatavo betona maisījumu ražošana
23.64 Javu ražošana
23.65 Šķiedru cementa izstrādājumu ražošana
23.69 Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana
23.7 Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde
23.70 Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde
23.9 Abrazīvo izstrādājumu un citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
23.91 Abrazīvo izstrādājumu ražošana
23.99 Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana
24 Metālu ražošana
24.1 Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana
24.10 Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana
24.2 Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana
24.20 Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana
24.3 Tērauda pirmapstrādes izstrādājumu ražošana
24.31 Aukstā vilkšana
24.32 Šauru slokšņu aukstā velmēšana
24.33 Aukstā formēšana vai locīšana
24.34 Stiepļu vilkšana
24.4 Cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošana
24.41 Cēlmetālu ražošana
24.42 Alumīnija ražošana
24.43 Svina, cinka un alvas ražošana
24.44 Vara ražošana
24.45 Citu krāsaino metālu ražošana
24.46 Kodoldegvielas ražošana
24.5 Metālu liešana
24.51 Čuguna liešana
24.52 Tērauda liešana
24.53 Vieglo metālu liešana
24.54 Citu krāsaino metālu liešana
25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas
25.1 Metāla konstrukciju ražošana
25.11 Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana
25.12 Metāla durvju un logu ražošana
25.2 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
25.21 Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana
25.29 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana
25.3 Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus
25.30 Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus
25.4 Ieroču un munīcijas ražošana
25.40 Ieroču un munīcijas ražošana
25.5 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana;pulvermetalurģija
25.50 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana;pulvermetalurģija
25.6 Metālu mehāniskā apstrāde;virsmas apstrāde un pārklāšana
25.61 Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana
25.62 Mehāniskā apstrāde
25.7 Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana
25.71 Galda piederumu ražošana
25.72 Slēdzeņu un eņģu ražošana
25.73 Darbarīku ražošana
25.9 Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana
25.91 Cilindrisku metāla trauku un konteineru ražošana
25.92 Vieglā metāla iepakojuma ražošana
25.93 Stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana
25.94 Spaiļu un skrūvju stiprinājumu izstrādājumu ražošana
25.99 Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana
26 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana
26.1 Elektronisko komponentu un plašu ražošana
26.11 Elektronisko komponentu ražošana
26.12 Elektronisko plašu ražošana
26.2 Datoru un perifēro iekārtu ražošana
26.20 Datoru un perifēro iekārtu ražošana
26.3 Sakaru iekārtu ražošana
26.30 Sakaru iekārtu ražošana
26.4 Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
26.40 Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana
26.5 Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana;pulksteņu ražošana
26.51 Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana
26.52 Pulksteņu ražošana
26.6 Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana
26.60 Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana
26.7 Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana
26.70 Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana
26.8 Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana
26.80 Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana
27 Elektrisko iekārtu ražošana
27.1 Elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana
27.11 Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana
27.12 Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana
27.2 Galvanisko elementu ražošana
27.20 Galvanisko elementu ražošana
27.3 Vadu un instalāciju ierīču ražošana
27.31 Optisko šķiedru kabeļu ražošana
27.32 Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana
27.33 Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana
27.4 Apgaismes ierīču ražošana
27.40 Apgaismes ierīču ražošana
27.5 Sadzīves aparatūras un iekārtu ražošana
27.51 Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana
27.52 Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana
27.9 Citu elektroiekārtu ražošana
27.90 Citu elektroiekārtu ražošana
28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana
28.1 Universālu mehānismu ražošana
28.11 Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus
28.12 Hidraulisko iekārtu ražošana
28.13 Sūkņu un kompresoru ražošana
28.14 Krānu un ventiļu ražošana
28.15 Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana
28.2 Pārējo universālu iekārtu ražošana
28.21 Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana
28.22 Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana
28.23 Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas)
28.24 Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana
28.25 Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana
28.29 Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana
28.3 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
28.30 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana
28.4 Darbgaldu ražošana
28.41 Metālapstrādes darbgaldu ražošana
28.49 Cita veida darbgaldu ražošana
28.9 Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana
28.91 Mašīnu ražošana metalurģijai
28.92 Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai
28.93 Mašīnu ražošana pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādei
28.94 Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai
28.95 Mašīnu ražošana papīra un kartona izgatavošanai
28.96 Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei
28.99 Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana
29 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana
29.1 Automobiļu ražošana
29.10 Automobiļu ražošana
29.2 Automobiļu virsbūvju ražošana;piekabju un puspiekabju ražošana
29.20 Automobiļu virsbūvju ražošana;piekabju un puspiekabju ražošana
29.3 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
29.31 Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
29.32 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem
30 Citu transportlīdzekļu ražošana
30.1 Kuģu un laivu būve
30.11 Kuģu un peldošo iekārtu būve
30.12 Atpūtas un sporta laivu būve
30.2 Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
30.20 Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana
30.3 Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
30.30 Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana
30.4 Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana
30.40 Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana
30.9 Pārējo transportlīdzekļu ražošana
30.91 Motociklu ražošana
30.92 Velosipēdu un invalīdu ratiņu ražošana
30.99 Pārējo transportlīdzekļu ražošana
31 Mēbeļu ražošana
31.0 Mēbeļu ražošana
31.01 Biroju un veikalu mēbeļu ražošana
31.02 Virtuves mēbeļu ražošana
31.03 Matraču ražošana
31.09 Citu mēbeļu ražošana
32 Cita veida ražošana
32.1 Juvelierizstrādājumu, bižutērijas un līdzīgu izstrādājumu ražošana
32.11 Monētu kalšana
32.12 Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana
32.13 Juvelierizstrādājumu imitāciju un līdzīgu izstrādājumu ražošana
32.2 Mūzikas instrumentu ražošana
32.20 Mūzikas instrumentu ražošana
32.3 Sporta preču ražošana
32.30 Sporta preču ražošana
32.4 Spēļu un rotaļlietu ražošana
32.40 Spēļu un rotaļlietu ražošana
32.5 Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana
32.50 Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana
32.9 Citur neklasificēta ražošana
32.91 Slotu un suku ražošana
32.99 Citur neklasificēta ražošana
33 Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana
33.1 Metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts
33.11 Metāla izstrādājumu remonts
33.12 Iekārtu remonts
33.13 Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts
33.14 Elektroierīču remonts
33.15 Kuģu un laivu remonts un apkope
33.16 Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope
33.17 Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts
33.19 Citu ierīču remonts
33.2 Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana
33.20 Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

D ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA

35 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana
35.1 Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale
35.11 Elektroenerģijas ražošana
35.12 Elektroenerģijas apgāde
35.13 Elektroenerģijas sadale
35.14 Elektroenerģijas tirdzniecība
35.2 Gāzes ražošana;gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus
35.21 Gāzes ražošana
35.22 Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem
35.23 Gāzes realizācija pa cauruļvadiem
35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana
35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

E ŪDENS APGĀDE;NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA

36 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
36.0 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde
37 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
37.0 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
37.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana
38 Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana;materiālu pārstrāde
38.1 Atkritumu savākšana
38.11 Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)
38.12 Bīstamo atkritumu savākšana
38.2 Atkritumu apstrāde un izvietošana
38.21 Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)
38.22 Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana
38.3 Otrreizējā pārstrāde
38.31 Nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana
38.32 Šķirotu materiālu pārstrāde
39 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
39.0 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi
39.00 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

F BŪVNIECĪBA

41 Ēku būvniecība
41.1 Būvniecības projektu izstrādāšana
41.10 Būvniecības projektu izstrādāšana
41.2 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība
42 Inženierbūvniecība
42.1 Ceļu un dzelzceļu būvniecība
42.11 Ceļu un maģistrāļu būvniecība
42.12 Dzelzceļu un metro būvniecība
42.13 Tiltu un tuneļu būvniecība
42.2 Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība
42.21 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība
42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība
42.9 Pārējā inženierbūvniecība
42.91 Hidrotehnisko objektu būvniecība
42.99 Citur neklasificēta inženierbūvniecība
43 Specializētie būvdarbi
43.1 Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana
43.11 Ēku nojaukšana
43.12 Būvlaukuma sagatavošana
43.13 Pētniecisko urbumu veikšana
43.2 Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības
43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana
43.22 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana
43.29 Citu inženiersistēmu montāža
43.3 Būvdarbu pabeigšana
43.31 Apmetēju darbi
43.32 Galdnieku darbi
43.33 Grīdas un sienu apdare
43.34 Krāsotāju un stiklinieku darbi
43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas
43.9 Citi specializētie būvdarbi
43.91 Jumta seguma uzklāšana
43.99 Citur neklasificētie specializētie būvdarbi

G VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA;AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS

45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts
45.1 Automobiļu pārdošana
45.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana
45.19 Citu automobiļu pārdošana
45.2 Automobiļu apkope un remonts
45.20 Automobiļu apkope un remonts
45.3 Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana
45.31 Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība
45.32 Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība
45.4 Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts
45.40 Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts
46 Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
46.1 Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību
46.11 Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.12 Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.13 Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.14 Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuģu un lidaparātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.15 Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.16 Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.17 Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.18 Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.19 Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība
46.2 Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība
46.21 Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība
46.22 Ziedu un augu vairumtirdzniecība
46.23 Dzīvu lopu vairumtirdzniecība
46.24 Jēlādu un izstrādātu ādu vairumtirdzniecība
46.3 Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība
46.31 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība
46.32 Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība
46.33 Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība
46.34 Dzērienu vairumtirdzniecība
46.35 Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība
46.36 Cukura, šokolādes un cukuroto konditorijas izstrādājumu vairumtirdzniecība
46.37 Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība
46.38 Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus
46.39 Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība
46.4 Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
46.41 Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība
46.42 Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība
46.43 Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība
46.44 Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība
46.45 Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība
46.46 Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība
46.47 Mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība
46.48 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība
46.49 Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība
46.5 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība
46.51 Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība
46.52 Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība
46.6 Citu mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
46.61 Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
46.62 Darbgaldu vairumtirdzniecība
46.63 Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība
46.64 Tekstilrūpniecības iekārtu, šujmašīnu un adāmmašīnu vairumtirdzniecība
46.65 Biroja mēbeļu vairumtirdzniecība
46.66 Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība
46.69 Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība
46.7 Cita veida specializētā vairumtirdzniecība
46.71 Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība
46.72 Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība
46.73 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība
46.74 Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība
46.75 Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība
46.76 Starpproduktu vairumtirdzniecība
46.77 Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība
46.9 Nespecializētā vairumtirdzniecība
46.90 Nespecializētā vairumtirdzniecība
47 Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus
47.1 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
47.11 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku
47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos
47.2 Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.21 Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.22 Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.23 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.24 Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.25 Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.26 Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.29 Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.3 Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās
47.30 Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās
47.4 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.41 Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.42 Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.43 Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.5 Mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.51 Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.52 Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.53 Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.54 Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.59 Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.6 Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.61 Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.62 Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.63 Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.64 Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.65 Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.7 Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.72 Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.73 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.74 Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.75 Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.76 Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.77 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.78 Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
47.79 Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos
47.8 Mazumtirdzniecība stendos un tirgos
47.81 Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos
47.89 Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos
47.9 Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem
47.91 Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos
47.99 Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem

H TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA

49 Sauszemes transports un cauruļvadu transports
49.1 Pasažieru dzelzceļa transports
49.10 Pasažieru dzelzceļa transports
49.2 Kravu dzelzceļa transports
49.20 Kravu dzelzceļa transports
49.3 Pārējais pasažieru sauszemes transports
49.31 Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi
49.32 Taksometru pakalpojumi
49.39 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports
49.4 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem
49.42 Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi
49.5 Cauruļvadu transports
49.50 Cauruļvadu transports
50 Ūdens transports
50.1 Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports
50.10 Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports
50.2 Kravu jūras un piekrastes ūdens transports
50.20 Kravu jūras un piekrastes ūdens transports
50.3 Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
50.30 Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
50.4 Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
50.40 Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos
51 Gaisa transports
51.1 Pasažieru aviopārvadājumi
51.10 Pasažieru aviopārvadājumi
51.2 Kravu aviopārvadājumi un kosmiskais transports
51.21 Kravu aviopārvadājumi
51.22 Kosmiskais transports
52 Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības
52.1 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
52.10 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
52.2 Transporta palīgdarbības
52.21 Sauszemes transporta palīgdarbības
52.22 Ūdens transporta palīgdarbības
52.23 Aviotransporta palīgdarbības
52.24 Kravu iekraušana un izkraušana
52.29 Pārējās transporta palīgdarbības
53 Pasta un kurjeru darbība
53.1 Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
53.10 Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
53.2 Citas pasta un kurjeru darbības
53.20 Citas pasta un kurjeru darbības

I IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

55 Izmitināšana
55.1 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās
55.2 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās
55.3 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība
55.9 Pārējo apmešanās vietu darbība
55.90 Pārējo apmešanās vietu darbība
56 Ēdināšanas pakalpojumi
56.1 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi
56.2 Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citi ēdināšanas pakalpojumu darbības
56.21 Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma
56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi
56.3 Bāru darbība
56.30 Bāru darbība

J INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI

58 Izdevējdarbība
58.1 Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi
58.11 Grāmatu izdošana
58.12 Izziņu katalogu izdošana
58.13 Laikrakstu izdošana
58.14 Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana
58.19 Citi izdevējdarbības veidi
58.2 Datorprogrammatūras tiražēšana
58.21 Datorspēļu tiražēšana
58.29 Citu programmatūru tiražēšana
59 Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana
59.1 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
59.11 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana
59.12 Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas
59.13 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana
59.14 Kinofilmu demonstrēšana
59.2 Skaņu ierakstu producēšana
59.20 Skaņu ierakstu producēšana
60 Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide
60.1 Radio programmu apraide
60.10 Radio programmu apraide
60.2 Televīzijas programmu izstrāde un apraide
60.20 Televīzijas programmu izstrāde un apraide
61 Telekomunikācija
61.1 Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
61.10 Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
61.2 Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
61.20 Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
61.3 Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi
61.30 Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi
61.9 Citi telekomunikāciju pakalpojumi
61.90 Citi telekomunikācijas pakalpojumi
62 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
62.0 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
62.01 Datorprogrammēšana
62.02 Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos
62.03 Datoriekārtu darbības pārvaldīšana
62.09 Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi
63 Informācijas pakalpojumi
63.1 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības;interneta portālu darbība
63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
63.12 Interneta portālu darbība
63.9 Citi informācijas pakalpojumi
63.91 Ziņu aģentūru darbība
63.99 Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi

K FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS

64 Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
64.1 Monetārā starpniecība
64.11 Centrālo banku darbība
64.19 Cita monetārā starpniecība
64.2 Holdingkompāniju darbība
64.20 Holdingkompāniju darbība
64.3 Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās
64.30 Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās
64.9 Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
64.91 Finanšu noma
64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi
64.99 Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
65 Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu
65.1 Apdrošināšana
65.11 Dzīvības apdrošināšana
65.12 Apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu
65.2 Pārapdrošināšana
65.20 Pārapdrošināšana
65.3 Pensiju uzkrāšana
65.30 Pensiju uzkrāšana
66 Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības
66.1 Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
66.11 Finanšu tirgus vadīšana
66.12 Operācijas ar vērtspapīriem
66.19 Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu
66.2 Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība
66.21 Riska un zaudējumu novērtēšana
66.22 Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība
66.29 Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība
66.3 Fondu pārvaldīšana
66.30 Fondu pārvaldīšana

L OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

68 Operācijas ar nekustamo īpašumu
68.1 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
68.10 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana
68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana
68.3 Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību
68.31 Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu
68.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

M PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI

69 Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi
69.1 Juridiskie pakalpojumi
69.10 Juridiskie pakalpojumi
69.2 Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi;konsultēšana nodokļu jautājumos
69.20 Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi;konsultēšana nodokļu jautājumos
70 Centrālo biroju darbība;konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
70.1 Centrālo biroju darbība
70.10 Centrālo biroju darbība
70.2 Vadības konsultāciju pakalpojumi
70.21 Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi
70.22 Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās
71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi;tehniskā pārbaude un analīze
71.1 Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas
71.11 Arhitektūras pakalpojumi
71.12 Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas
71.2 Tehniskā pārbaude un analīze
71.20 Tehniskā pārbaude un analīze
72 Zinātniskās pētniecības darbs
72.1 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
72.11 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā
72.19 Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs
72.2 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs
72.20 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs
73 Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi
73.1 Reklāmas pakalpojumi
73.11 Reklāmas aģentūru darbība
73.12 Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos
73.2 Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
73.20 Tirgus un sabiedriskās domas izpēte
74 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
74.1 Specializētie projektēšanas darbi
74.10 Specializētie projektēšanas darbi
74.2 Fotopakalpojumi
74.20 Fotopakalpojumi
74.3 Tulkošanas un tulku pakalpojumi
74.30 Tulkošanas un tulku pakalpojumi
74.9 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
75 Veterinārie pakalpojumi
75.0 Veterinārie pakalpojumi
75.00 Veterinārie pakalpojumi

N ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA

77 Iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.1 Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.12 Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.2 Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.22 Videoierakstu un disku iznomāšana
77.29 Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.3 Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.31 Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.32 Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.33 Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus)
77.34 Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.35 Gaisa transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings
77.4 Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus
77.40 Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus
78 Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu
78.1 Nodarbinātības aģentūru darbība
78.10 Nodarbinātības aģentūru darbība
78.2 Nodrošināšana ar personālu uz laiku
78.20 Nodrošināšana ar personālu uz laiku
78.3 Pārējo cilvēkresursu vadība
78.30 Pārējo cilvēkresursu vadība
79 Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi
79.1 Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi
79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi
79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi
79.9 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības
80 Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana
80.1 Personiskās drošības darbības
80.10 Personiskās drošības darbības
80.2 Drošības sistēmu pakalpojumi
80.20 Drošības sistēmu pakalpojumi
80.3 Izmeklēšanas darbības
80.30 Izmeklēšanas darbības
81 Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi
81.1 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
81.10 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības
81.2 Uzkopšanas darbības
81.21 Vispārēja ēku tīrīšana
81.22 Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības
81.29 Cita veida tīrīšanas darbības
81.3 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības
82 Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības
82.1 Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības
82.11 Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi
82.19 Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības
82.2 Informācijas zvanu centru darbība
82.20 Informācijas zvanu centru darbība
82.3 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi
82.9 Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
82.91 Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi
82.92 Iepakošanas pakalpojumi
82.99 Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības

O VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA;OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

84 Valsts pārvalde un aizsardzība;obligātā sociālā apdrošināšana
84.1 Valsts vadīšana un sabiedrības sociāli ekonomiskā politika
84.11 Vispārējo valsts dienestu darbība
84.12 Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu
84.13 Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes veicināšana
84.2 Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā
84.21 Ārlietas
84.22 Aizsardzība
84.23 Tieslietu iestāžu darbība
84.24 Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana
84.25 Ugunsdzēsības dienestu darbība
84.3 Obligātā sociālā apdrošināšana
84.30 Obligātā sociālā apdrošināšana

P IZGLĪTĪBA

85 Izglītība
85.1 Pirmskolas izglītība
85.10 Pirmskolas izglītība
85.2 Sākumizglītība
85.20 Sākumizglītība
85.3 Vidējā izglītība
85.31 Vispārējā vidējā izglītība
85.32 Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība
85.4 Augstākā izglītība
85.41 Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā
85.42 Akadēmiskā augstākā izglītība
85.5 Pārējā izglītība
85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība
85.52 Kultūras izglītība
85.53 Transportlīdzekļu vadītāju apmācība
85.59 Citur neklasificēta izglītība
85.6 Izglītības atbalsta pakalpojumi
85.60 Izglītības atbalsta pakalpojumi

Q VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE

86 Veselības aizsardzība
86.1 Slimnīcu darbība
86.10 Slimnīcu darbība
86.2 Ārstu un zobārstu prakse
86.21 Vispārējā ārstu prakse
86.22 Specializētā ārstu prakse
86.23 Zobārstu prakse
86.9 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
86.90 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā
87 Sociālā aprūpe ar izmitināšanu
87.1 Aprūpes centru pakalpojumi
87.10 Aprūpes centru pakalpojumi
87.2 Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi
87.20 Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi
87.3 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe
87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe
87.9 Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu
87.90 Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu
88 Sociālā aprūpe bez izmitināšanas
88.1 Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas
88.10 Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas
88.9 Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas
88.91 Bērnu dienas aprūpes centru darbība
88.99 Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi

R MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA

90 Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības
90.0 Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības
90.01 Mākslinieku darbība
90.02 Mākslas palīgdarbības
90.03 Mākslinieciskā jaunrade
90.04 Kultūras iestāžu darbība
91 Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība
91.0 Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība
91.01 Bibliotēku un arhīvu darbība
91.02 Muzeju darbība
91.03 Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība
91.04 Botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība
92 Azartspēles un derības
92.0 Azartspēles un derības
92.00 Azartspēles un derības
93 Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība
93.1 Sporta nodarbības
93.11 Sporta objektu darbība
93.12 Sporta klubu darbība
93.13 Fitnesa centru darbība
93.19 Citas sporta nodarbības
93.2 Izklaides un atpūtas darbība
93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība
93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība

S CITI PAKALPOJUMI

94 Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība
94.1 Darba devēju un profesionālo organizāciju darbība
94.11 Darba devēju organizāciju darbība
94.12 Profesionālu organizāciju darbība
94.2 Arodbiedrību darbība
94.20 Arodbiedrību darbība
94.9 Citu organizāciju darbība
94.91 Reliģisko organizāciju darbība
94.92 Politisko organizāciju darbība
94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība
95 Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts
95.1 Datoru un sakaru iekārtu remonts
95.11 Datoru un perifēro iekārtu remonts
95.12 Sakaru iekārtu remonts
95.2 Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts
95.21 Sadzīves elektronisko iekārtu remonts
95.22 Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts
95.23 Apavu un ādas izstrādājumu remonts
95.24 Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts
95.25 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts
95.29 Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts
96 Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana
96.0 Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana
96.01 Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana
96.02 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi
96.03 Apbedīšana un ar to saistītā darbība
96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi
96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi

T MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU DARBĪBA;PAŠPATĒRIŅA PREČU RAŽOŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA INDIVIDUĀLAJĀS MĀJSAIMNIECĪBĀS

97 Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām
97.0 Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām
97.00 Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām
98 Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās
98.1 Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās
98.10 Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās
98.2 Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi
98.20 Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi

U ĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN INSTITŪCIJU DARBĪBA

99 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība
99.0 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība
99.00 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība
00.00 u.c. statūtos paredzētā darbība