Fizisko un juridisko personu nodokļu audits

Nodokļu audits 

fiziskajām un juridiskajām personām

Valsts ieņēmumu dienests

- Pieņem lēmumu par pārbaudes uzsākšanu; - pārbauda un analizē Nodokļu maksātāja dokumentus un paskaidrojumus; - saņem informāciju no valsts iestādēm un nodokļu maksātāja sadarbības partneriem;
pieņem lēmumu par nodokļu audita rezultātiem.


Uzņēmums vai fiziskā persona, kuru pārbauda VID

- Iesniedz pieprasītos dokumentus, sniedz paskaidrojumus; - iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam lūgumus, iesniegumus, sūdzības u.c.; - Apstrīd/pārsūdz VID lēmumus.Mēs

- Izskaidrojam nodokļu maksātājam pārbaudes būtību; - analizējam uzņēmumu un tā grāmatvedību; - izstrādājam audita stratēģiju; - pārstāvam uzņēmumu vai fizisko personu VID pārbaudē; - sniedzam konsultāciju par iespējamiem pārbaudes rezultātiem - apstrīdam/pārsūdzam VID lēmumus un faktisko rīcību; - pārstāvam nodokļu maksātāju visu instanču tiesās;

Mūsu galvenie uzdevumi!

Problēmas, ar kurām saskarās pārbaudāmais uzņēmums vai fiziskā persona VID auditā vai citā pārbaudē

Nesaprot pārbaudes būtību

Būtiska atšķirība ir apstāklī, vai Valsts ieņēmumu dienests (VID) veic auditu, tematisko vai datu atbilstības pārbaudi. Katrā pārbaudes procesa ietvaros Valsts ieņēmumu ienestam(VID) un uzņēmumam vai fiziskai personai, kuru pārbauda  ir savas tiesības un pienākumi, kuru realizācija ir būtiska, atkarībā no pārbaudes procesa veida. Papildus tam, pārbaudes procesa veida izprašana dod iespēju paredzēt VID rīcību, pārbaudes rezultātus un sekas. 

Pakļaujās VID prasībām

Valsts ieņēmumu dienests (VID) vienmēr cenšas organizēt procesu tādā veidā, lai vieglāk būtu pierādīt klienta vainu. (Piemēram, paskaidrojumu pieņemšana klātienē, pārbaudes veikšana uzņēmuma darba telpās u.c.). Uzņēmumam vai fiziskai personai, kuru pārbauda ir jāsaprot, ka ne visos gadījumos ir jāpakļaujas VID prasībām. Pretējā gadījumā, uzņēmuma vai fiziskās personas veiktās darbības, kuru mērķis ir pierādīt savu nevainojamību, kļūst bezjēdzīgas.

Laicīgi nesaņem konsultāciju par auditu

Katrs pārbaudes procesa posms dod iespēju uzņēmuma vai fiziskai personai izmantot noteiktas tiesības – tiesības iesniegt sūdzību, pieteikumu, prasību par pierādījumu izprasīšanu, lūgumu par noteiktas darbības veikšanu. Mēs sniedzam padomus, kurā brīdī un kādā pārbaudes posmā ir jāveic noteiktā darbība, lai sasniegtu pēc iespējams labvēlīgāku rezultātu

Laicīgi nesaņem konsultāciju par iespējamiem audita vai citas pārbaudes rezultātiem

Mēs uzskatam, ka uzņēmumam vai fiziskai personai, kuru pārbauda Valsts ieņēmumu dienests (VID) laicīgi jāsagatavojas pārbaudes sekām un laicīgi jāizstrādā plāns, kā rīkoties pēc pārbaudes. Svarīgi zināt kad jāsāk aizsargāt savus aktīvus, kad sāksies piedziņas procesi, kas būs pēc pieteikuma iesniegšanas tiesā, kas notiks pēc sūdzības iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram utt.

Nezin kā var samazināt uzrēķinu

Atsevišķos procesa veidos un pastāvot noteiktajiem apstākļiem ir iespējas samazināt aprēķinātos nodokļus. Šiem apstākļiem un procesiem personai, kuru pārbada ir jābūt zināmiem.

Ja Jums ir uzsākts audits, vai kāda cita nodokļu pārbaude, uzrakstiet mums.

Mēs sniegsim
bezmaksas konsultāciju
par Jūs interesējošiem jautājumiem


law@avgconsult.lv
Spilves iela 6, Rīgā, Latvija